Rozród koni

Diagnostyka i leczenie chorób układu rozrodczego ogierów i klaczy:

Sterowanie cyklem klaczy

 • monitoring cyklu (badanie USG)
 • określanie optymalnego momentu krycia naturalnego
 • inseminacja nasieniem chłodzonym
 • indukcja rui u klaczy
 • indukcja owulacji u klaczy

Diagnostyka i leczenie niepłodności u klaczy

 • USG
 • wymazy z szyjki i błony śluzowej macicy
 • cytologia
 • biopsja błony śluzowej macicy u klaczy
 • Dowiedz się więcej
 • leczenie zarówno ostrych jak i podklinicznych stanów zapalnych macicy
  • – płukanie macicy
  • – farmakoterapia ogólna i miejscowa
  • – terapie hormonalne
  • – leczenie chirurgiczne – optymalizacja konformacji i plastyka sromu
  • Dowiedz się więcej

Biopsja macicy

 • określanie przydatności do rozrodu klaczy starszych lub o nieznanej historii rozrodowej na podstawie badania histopatologicznego
 • posiewy wykonane z bioptatów są bardziej wiarygodne niż te wykonane
  z wymazów

Wynik biopsji w % określa szanse klaczy na zajście w ciążę co pozwala właścicielowi na podjęcie decyzji odnośnie planów hodowlanych względem klaczy, którą kupił lub planuje kupić.

Chirurgiczna plastyka sromu

 • zabieg korygujący dedykowany klaczom wieloródkom lub klaczom starszym, często szczupłym, u których dochodzi do zmian położenie górnego sklepienia pochwy i sromu względem odbytu co predysponuje je do przewlekłego zapalenia macicy na skutek dostawania się do pochwy i macicy cząstek kału i bakterii kałowych.
 • nierzadko niezbędny element skutecznego leczenia stanów zapalnych macicy
 • korekcja tzw. pneumovaginy czyli nieszczelności sromu i zaciągania poprzez srom powietrza do pochwy co może mieć nie tylko konsekwencje zdrowotne dla klaczy (zapalenie pochwy i macicy, niepłodność, utrata masy ciała) ale także wpływ na np. wyniki sportowe (zaniepokojenie, irytacja i rozproszenie uwagi klaczy).

Diagnostyka i prowadzenie ciąży z możliwością określenia płci płodu

Diagnostyka wczesnej ciąży u koni – w terenie przeprowadzana zwykle ok. 16-21 dnia ciąży:

 • potwierdza ciążę
 • eliminuje konieczność tzw. sprawdzania ogierem i kolejnego transportu w terminie kolejnej rui
 • umożliwia wykrycie ciąży bliźniaczej ( u koni ciąża bliźniacza jest ciążą patologiczną i niepożądaną ).

Diagnostyka ciąży między 59-65 dniem:

 • potwierdza prawidłowy rozwój zarodka i łożyska
 • jest opytmalnym momentem na określenie płci płodu
 • umożliwia wychwycenie resorbcji zarodka na wczesnym etapie i ewentualne skierowanie klaczy do powtórnego krycia/unasieniania lub leczenia.

Diagnostyka ciąży między 110 a 125 dniem (tzw. wysoka ciąża):

 • potwierdza prawidłowy rozwój zarodka i łożyska
 • przy odpowiednim ułożeniu płodu możliwe jest określenie jego płci
 • po potwierdzeniu powyżej 120 dni ryzyko niedonoszenia ciąży znacząco spada

Monitorowanie i terapia ciąży zagrożonej

związanej z zapaleniem łożyska

Uwaga!
Każde przedwczesne rozpoczęcie laktacji (np. wypływ mleka w 8 miesiącu ciąży) może świadczyć o odzielaniu się łożyska jest wskazaniem do pilnego badania USG. Szybka i zdecydowana interwencja lekarska może zapobiec ronieniu
i uratować ciążę!!!

Leczenie zaburzeń poporodowych

 • zatrzymanie łożyska
 • ochwat poporodowy
 • pęknięcie pochwy i sromu
 • przetoka rektowaginalna
 • wypadnięcie macicy

Badanie narządów układu rozrodczego ogiera

 • badanie kliniczne
 • badanie USG
 • pobieranie wymazów

Neonatologia:

 • Badania kliniczne i leczenie
  nowonarodzonych źrebiąt;
 • Intensywna terapia źrebiąt;
 • Tlenoteroapia źrebiąt.