Choroby wewnętrzne koni

Diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego koni

 • infekcje dróg oddechowych
 • astma koni
 • diagnostyka dychawicy świszczącej
 • badanie endoskopowe układu oddechowego
 • BAL – popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelowe

Diagnostyka i leczenie chorób układu pokarmowego i moczowego u koni

 • zachowawcze leczenie kolek u koni w terenie
 • zatkanie przełyku u konia
 • biegunki źrebiąt i koni dorosłych
 • ocena USG grubości ścian jelit u koni
 • ocena USG nerek i pęcherza moczowego
 • cewnikowanie pęcherza u ogierów i klaczy

Diagnostyka i leczenie schorzeń endokrynologicznych u koni

 • Zespół Cushinga u koni – oferujemy możliwość pobrania
  i bezpośredniego przygotowania w terenie prób w kierunku oznaczenia ACTH u koni
 • Zespół metaboliczny u koni (EMS)
 • Hiperlipidemia koni

Podstawowa diagnostyka chorób układu krążenia

 • Osłuchiwanie serca w spoczynku i po wysiłku
 • EKG koni w spoczynku – diagnostyka arytmii serca u koni
 • EKG wysiłkowe u koni – możliwość diagnozowania arytmii w czasie ruchu i wysiłku konia (TELEVET®)

Dermatologia koni

 • Zeskrobiny
 • Leczenie chorób pasożytniczych – śwerzb koni, inwazje wszołów, ptaszyńców
 • Leczenie chorób bakteryjnych – zapalenia mieszków włosowych, infekcje Dermatophilus congolensis (Rain root).
 • Leczenie chorób alergicznych – egzema letnia (lipcówka), gruda koni
 • Leczenie schorzeń grzybiczych
 • Leczenie zaburzeń przebiegających z nadmiernym rogowaceniem i proliferacją skóry (np. CPL – Chronic Progressive Lymphoedema, Mallanders, Sallanders) w szczególności u ras typu fryzyjska, tinker, shire, PKZ
 • Leczenie schorzeń nowotowrowych – sarkoidy koni

Neurologia koni

– podstawowe badanie neurologiczne