Leczenie osiołków i kucy

Leczenie osiołków

Osły są po prostu inne…

Osiołki, pomimo iż należą wraz z końmi do tego samego rodzaju Equus, różnią się od koni zarówno pod względem anatomicznym jak i fizjologią. Znajomość tych różnic jest dla lekarza weterynarii kluczowa w zapewnieniu osiołkom należytej opieki.

Wiedza i doświadczenie zdobyte dzięki Hospital Clinico Equidos Universitad Complutense Madrid w Hiszpanii oraz Donkey Sanctuary w Wielkiej Brytanii pozwala świadczyć gabinetowi EQUI-MEDICA specjalistyczne usługi weterynaryjne również dla tego gatunku koniowatych.

Niestety nader często jeszcze spotyka się, że w tych samych stajniach, w których stoją zadbane i wypielęgnowane konie tuż obok utrzymywane są osiołki bez zapewnienia im jakiejkolwiek opieki weterynaryjnej.

Wyjątkowa, stoicka natura osiołków sprawia, że ich właściciele nierzadko nie zdają sobie sprawy z cierpienia tych zwierząt wynikających z utrzymania w niewłaściwych warunkach czy m.in. niezwykle częstych u nich schorzeń stomatologicznych.

Leczenie kucy

Kuc nie jest po prostu miniaturowym koniem.
Kuc to… kuc.

Mimo ogromnych podobieństw anatomicznych fizjologia kucyków w sposób istotny różni się od standardowych koni.

Różnice dotyczą m.in. fizjologii układu pokarmowego, układu rozrodczego czy endokrynologicznego.

Istnieją jednostki chorobowe takie jak ochwat czy hiperlipidemia, na które kuce są szczególnie narażone. Mówi się nawet, że kuce dzielą się na te przed i…. po ochwacie.

Ponadto, ze względu na małe rozmiary jamy ustnej, często dochodzi u kucy do problemów natury stomatologicznej – niejednokrotnie zęby po prostu nie mieszczą się w listwach policzkowych przez co wzrastają w kierunku gardła, policzków czy języka.

Szczegółowa znajomość fizjologii, patologii i wymagań bytowych kucy jest niezbędna by zapewnić tym małym rozrabiakom należną im opiekę weterynaryjną.