Personel

Dr n. wet. Katarzyna Gajos
Specjalista Chorób Koni

Już w trakcie studiów, zainspirowana fascynującymi doświadczeniami w dziedzinie okulistyki i rozrodu koni i osłów zdobytymi podczas półrocznego pobytu w szpitalu dla koni Faculdad de Veterinaria Universidad Complutense de Madrid w Hiszpanii nabrała pewności, że chce związać swoją zawodową ścieżkę właśnie z medycyną koni.
W 2006 roku ukończyła z I wyróżnieniem macierzysty wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W tym samym roku rozpoczęła pracę na stanowisku lekarza weterynarii w gabinecie Specjalistyczne Leczenie Koni dr. wet. Janusza Babińskiego zajmując się przede wszystkim okulistyką i leczeniem niepłodności u klaczy a także terapią pacjentów stacjonarnych.

Od marca 2011 roku jest właścicielem i kierownikiem Gabinetu Leczenie i Profilaktyka Koni EQUI-MEDICA.
Również w 2011 roku w grudniu ukończyła podyplomowe studia specjalizacyjne uzyskując tytuł Specjalisty Chorób Koni oraz odbyła staż dyplomowy w klinice koni na Wydziale Weterynarii w Brnie w Czechach.

W 2015 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu rozrodu koni zatytułowaną:

„Ekspresja syntaz prostaglandynowych i receptorów Toll-podobnych oraz synteza wybranych metabolitów kwasu arachidonowego i czynnika martwicy nowotworów α w podklinicznym zapaleniu macicy u klaczy.”

Jest również autorem i współautorem publikacji naukowych dotyczących rozrodu koni.
W ciągu kilkunastu lat ciągłej pracy zawodowej nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach i warsztatach.

Jako licencjonowany lekarz weterynarii PZJ i lekarz leczący FEI (PTV – Permitted Treating Veterinarian) brała udział jako lekarz weterynarii zawodów w zawodach skokowych i ujeżdżeniowych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej m.in. eliminacje Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w skokach i w ujeżdżeniu Biały Bór, Zawody Ogólnopolskie w Ujeżdżeniu CDN oraz w skokach CSN Biały Bór, Zawody Międzynarodowe w Skokach CSIO Sopot czy HZOO CSN Sopot.

W ostatnich latach pasjonuje się stomatologią koni jako dziedziną podnoszącą znacząco dobrostan i komfort życia tych zwierząt i mającą wpływ na ich ogólny stan zdrowia oraz występowanie objawów ze strony innych układów począwszy od układu pokarmowego, poprzez mięśniowo-szkieletowy, rozrodczy (!) aż po stan psychiczny zwierzęcia.

Prywatnie miłośniczka chartów, właścicielka suki rasy chart perski saluki. W wolnych chwilach asystentka kynologiczna sędziego pracy w kategorii wyścigi chartów.

Od kilku lat zafascynowana końmi wykazującymi chody specjalne (gaited horses), szczególnie rasą TWH.