Badanie kupno−sprzedaż

Czym jest badanie kupna− sprzedaży konia?

Badanie kupno-sprzedaż konia (TUV, PPE) jest szczególnym rodzajem badania, które przeprowadza się przed transakcją na zlecenie kupującego bądź sprzedającego.

Badanie to stanowi kompleksową, obiektywną ocenę zdrowia konia w dniu, w którym je przeprowadzono i pozwala oszacować czy stan zdrowia wybranego zwierzęcia nie uniemożliwi użytkowania go w wybranym przez zleceniodawcę kierunku np. danej dyscyplinie sportu, rekreacji czy hodowli.

Dlaczego warto się na nie zdecydować?

Nadal panuje niestety opinia, że powyższe badanie warto przeprowadzać wyłącznie w przypadku koni przeznaczonych do „wysokiego sportu”, osiągających wysokie ceny transakcyjne.
Nic bardziej mylnego – kupno konia „tylko do lekkiej rekreacji” ale obarczonego trwałą kulawizną, niewidomego lub wymagającego długotrwałego bądź stałego leczenia oznacza w konsekwencji nie tylko brak możliwości spełnienia marzeń o czasie spędzanym w siodle na grzbiecie własnego konia ale i konieczność ponoszenia stałych kosztów jego utrzymania (stajnia, pożywienie, kowal) jak i leczenia, co w bardzo krótkim czasie może wielokrotnie przewyższyć początkowy koszt zakupu takiego zwierzęcia.

Dlatego aby kupno konia nie stało się przysłowiowym zakupem kota w worku badanie kupno-sprzedaż jest doskonałą inwestycją oraz jest polecane absolutnie wszystkim osobom, które planują kupić konia. Ze względu na przeznaczenie i przyszłe użytkowanie zwierzęcia różnić się może jedynie zakres takiego badania.

Badanie kupna – sprzedaży składa się z następujących części:

1. Identyfikacja konia i potwierdzenie zgodności dokumentacji i oznakowania konia z rzeczywistością – niezwykle istotna część dotycząca kwestii formalnych– punkt ten nabiera szczególnego znaczenia w momencie nabywania zwierzęcia od pośrednika (tzw. handlarza).

2. Szczegółowy wywiad ze sprzedającym dotyczący historii zdrowotnej konia.

3.Badanie kliniczne w skład którego wchodzi m.in.

 • ocena eksterieru z uwzględnieniem wad postawy,
 • oględziny skóry,
 • ocena żył,
 • badanie okulistyczne,
 • osłuchiwanie układu krążenia, oddechowego,
 • badanie układu mięśniowo-szkieletowego w spoczynku i w ruchu po różnych podłożach i w różnych chodach pod kątem występowania kulawizny.

4. Próba wysiłkowa – pozwala wnioskować o poziomie wytrenowania i wydolności konia oraz wyklucza bądź potwierdza występowanie anomalii ze strony układu oddechowego i krążenia. Obok endoskpii element oceny konia pod kątem dychawicy świszczącej.

5. Badanie radiograficzne – wykonanie kompletu zdjęć RTG w projekcjach uwzględniających miejsca najczęściej występująch zmian. W zależności od życzenia klienta i okoliczności ujawnionych badaniem ilości projekcji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Dzięki nowoczesnemu systemowi radiografii bezpośredniej (DR-RTG) czas wywołania 1 zdjęcia nie przekracza 2-3s co oznacza, że czas potrzebny na wykonanie kilkunastu projekcji jest maksymalnie skrócony.

Badanie
skrócone
Badanie
standardowe
Możliwe
rozszerzenia
Identyfikacja konia
Szczegółowy wywiad
Badanie kliniczne
Próba wysiłkowa
Badanie radiograficzne
Badanie endoskopowe przewodów
nosowych, gardła i krtani
Pełne badanie stomatologiczne
Badanie USG ortopedyczne wybranej okolicy
Badanie krwi (doping)
Badanie pod kątem przydatności do rozrodu

UWAGA

 • w zależności od wybranego zakresu badania czas jaki należy na nie przeznaczyć wynosi 3-5h.
 • po zakończeniu badania zlecający otrzymuje protokół badania i komplet zleconych zdjęć RTG za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.
 • przebieg i możliwość przeprowadzenia rzetelnego badania uzależniony jest od warunków w jakich przeprowadza się badanie np. dostępności równego twardego i miękkiego podłoża, dostatecznej ilości miejsca do lonżowania konia itp.
 • na przebieg badania wpływ ma stopień wyszkolenia, wytrenowania i wydolności konia, obecność jeźdźca i sprzętu
 • badanie nie wyrokuje jakie wyniki sportowe dany koń będzie w stanie uzyskać w przyszłości
 • badanie nie jest gwarancją zdrowia konia
 • lekarz nie odpowiada za ukryte wady konia, które nie mogły być ujawnione powyższym badaniem.

Zapoznaj się z pełnym protokołem badania

  Orzeczenie lekarsko-weterynaryjne dotyczące aktualnego stanu zdrowia konia – zlecenie i zakres wykonanego badania.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, zgodnie z polityką prywatności firmy